Ràdio Palafrugell

Informació local

Current track

Title

Artist


Palafrugell entra en fase d’excepcionalitat per la sequera

Escrit per el 7 de Març de 2023

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat ja la fase d’excepcionalitat per la sequera, a gran part del territori. Palafrugell és un dels 224 municipis afectats per les noves mesures. Això implica més restriccions en el consum d’aigua en l’ús domiciliari, comercial, industrial i recreatiu, incrementant les que ja es van aplicar el passat 25 de novembre de 2022. Les noves mesures són vigents des d’ahir dilluns 6 de març de 2023 i es mantindran fins que es modifiqui la situació de sequera hidrològica.

Restriccions als usos de l’aigua:

Utilització d’aigua per a reg:

 • Es prohibeix el reg dels jardins i zones verdes excepte per als regs de supervivència. El reg de supervivència només pot fer‐se de 20h a 8h i amb sistema gota a gota o amb regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre‐la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir‐se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives. S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que, mitjançant una avaluació hidrogeològica, no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
 • Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua i que es tracta d’aigua no potable.

Neteja viària

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 • Únicament pot emprar‐se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

Neteja amb làmina d’aigua

 • Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes que utilitzin làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
 • Es permet la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Fonts ornamentals i usos estètics de l’aigua

 • Es prohibeix l’emplenat total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, tant d’espais públics com d’espais privats.

Neteja de la pols en suspensió a l’aire

 • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Aigua potable per a l’ompliment de piscines

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
Etiquetes

Opinions dels lectors

Deixa una opinió

El teu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats amb l'asterisc (*).