Ràdio Palafrugell

Informació local

Current track

Title

Artist


Avui, sessió plenària de l’ajuntament de Palafrugell

Escrit per a 27 de Juliol de 2021

  • Com sempre, a les 7 de la tarda, i en directe a Ràdio Palafrugell
  • Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia.

Entre d’altres punts, els ja habituals a les sessions plenàries, avui es porten a discusió al ple quatre mocions, presentades pels diversos grups presents al consistori:

1 – Moció per la redacció d’un pla de manteniment i millora dels camins rurals.
2 – Moció per demanar el restabliment de l’activitat sanitària als centres d’atenció primària de Catalunya.
3 – Moció contra la dictadura i de recolzament al poble cubà.
4 – Moció per a la creació d’una mesa d’avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels fons europeus i del programa REACT-UE.

Precisament Juli Fernàndez, cap del PSC a l’oposició, ens parlava ahir de la primera de les mocions, presentada pel seu grup.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l’ordre del dia.

A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l’ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l’equip de govern o dels grups de l’oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d’aquest perfil de Twitter, s’anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions de l’Alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències i decrets judicials. Coneixement.
4. Resolucions de l’Alcaldia. a) Nomenament d’advocats/des i procuradors/es. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Festes locals 2022. Aprovació.
6. Servei de manteniment, conservació i neteja dels parcs, jardins, arbrat viari i jardineres del municipi de Palafrugell. Cessió contracte.
7. Compte general de l’exercici 2020. Aprovació.
8. Estat d’execució del pressupost 2021 a 30 de juny i informes de morositat del primer i segon trimestre de 2021.
9. Expedient 39/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari a càrrec de baixes per anul·lació. Aïllament Edifici Museu.
10. Expedient 40/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Ple econòmic de mesures extraordinàries crisi sanitària.
11. Expedient 43/2021 Modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Despeses financeres.
12. Ratificació preu públic venda exemplar 27 Quaderns de Palafrugell.
13. Modificació ordenança fiscal ICIO bonificació obres activitats econòmica.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
14. Sol·licitud pròrroga Palafrugell municipi turístic.

B) PART DE CONTROL
15. Mocions.
15.1 Moció per la redacció d’un pla de manteniment i millora dels camins rurals.
15.2 Moció per demanar el restabliment de l’activitat sanitària als centres d’atenció primària de Catalunya.
15.3 Moció contra la dictadura i de recolzament al poble cubà.
15.4 Moció per a la creació d’una mesa d’avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels fons europeus i del programa REACT-UE.
16. Informes.
17. Precs i preguntes.

Podeu seguir-lo a www.palafrugell.cat i també en emissió en directe a www.radiopalafrugell.cat a les 7 del vespre.


Opinions dels lectors

Deixa una opinió

El teu correu electrònic no serà publicat. Required fields are marked *